Zbuduj strefę
czystego powietrza
w swoim otoczeniu

45

Ponad 45 000

__

osób co roku umiera
w Polsce przez smog?

84

Aż 84%

__

rakotwórczego benzo(a)pirenu
produkują gospodarstwa domowe?

11

11 mld zł

__

rocznie kosztuje Polskę walka
ze smogiem?

Pobierz naszą aplikację

Pobierz z Google Play

Dzięki aplikacji eco7zone będziesz mógł śledzić zanieczyszczenie powietrza w Twojej okolicy.
Aplikacja stanowi również narzędzie podczas inwentaryzacji źródeł ciepła przeprowadzane przez urzędy gminy. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszymi przedstawicielami w zakładce Kontakt.

#robimyczystepowietrze – Ty też możesz

Mierzymy, uświadamiamy, ale
przede wszystkim WPŁYWAMY
na jakość powietrza w Polsce.

Integrujemy działania kluczowych dla ochrony środowiska podmiotów: instytucji publicznych, producentów urządzeń grzewczych, instalatorów oraz użytkowników kotłów, by budowa strefy czystego powietrza w całej Polsce.

Na bazie wieloletniej praktyki i badań naukowych, stworzyliśmy system eco7zone
– kompleksowe rozwiązanie, które pozwala każdemu realnie oddziaływać na czystość powietrza w swoim otoczeniu oraz dostarcza wartość dodaną wszystkim, zaangażowanym w projekt grupom.

#robimyczystepowietrze

System eco7zone

#robimyczystepowietrze

Automatyka do kotłów na paliwa stałe

#robimyczystepowietrze

.

#robimyczystepowietrze

Analizator procesu spalania BCA-02

#robimyczystepowietrze

.

#robimyczystepowietrze

System dystrybucji ciepła w domach i instytucjach

#robimyczystepowietrze

.

#robimyczystepowietrze

Analizatory zanieczyszczenia powietrza

#robimyczystepowietrze

Możliwości eco7zone

Bieżąca ocena
i optymalizacja jakości procesu spalania

Automatyczna zmiana parametrów pracy kotła

Kontrola emisji CO2
z poszczególnych urządzeń grzewczych

Kontrola emisji CO2
z poszczególnych urządzeń grzewczych

Stały monitoring składu chemicznego spalin

#robimyczystepowietrze
#robimyczystepowietrze

Czyste powietrze i zdrowa przyszłość
– dla siebie, najbliższych
i następnych pokoleń.

#robimyczystepowietrze

Dla kogo?

#robimyczystepowietrze

Dla samorządów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska

Bieżąca kontrola słuszności i skuteczności działań prośrodowiskowych.

#robimyczystepowietrze

Dla producentów urządzeń grzewczych

Wzrost wartości produkowanych kotłów i brak problemów serwisowych.

#robimyczystepowietrze

Dla instalatorów

Sprawne uruchamianie instalacji i większa konkurencyjność usług.

#robimyczystepowietrze

Dla użytkowników kotłów

Przyjazne dla ludzi i środowiska, w pełni zautomatyzowane palenie i oszczędność opału ok. 10%